การเจียรนัย (Cut) เพชร

สินค้า

Diamond - แหวนเพชร (60) Diamond - ต่างหูเพชร (13) Diamond - ข้อมือเพชร กำไลเพชร (0) Diamond - สร้อยคอเพชร (0) Diamond - เพชรร่วง (0) ไข่มุก Southsea - สร้อยคอ (3) ไข่มุก Southsea - ต่างหู (1) ไข่มุก Southsea - แหวน (4) ไข่มุก Southsea - ข้อมือ (0) ไข่มุก Southsea - ครบชุด (0) ไข่มุก Southsea - เม็ดร่วง (0) ไข่มุก Akoya - สร้อยคอ (0) ไข่มุก Akoya - ต่างหู (0) ไข่มุก Akoya - แหวน (23) ไข่มุก Akoya - ข้อมือ (0) ไข่มุก Akoya - ครบชุด (0) ไข่มุก Akoya - เม็ดร่วง (0) ไข่มุก อันดามัน - สร้อยคอ (17) ไข่มุก อันดามัน - ต่างหู (30) ไข่มุก อันดามัน - แหวน (0) ไข่มุก อันดามัน - ข้อมือ (0) ไข่มุก อันดามัน - จี้ (11) ไข่มุก อันดามัน - ครบชุด (7) ไข่มุก อันดามัน - เม็ดร่วง (0) พลอยแท้ - แหวน (0) พลอยแท้ - ต่างหู (0) พลอยแท้ - ข้อมือ กำไล (0) พลอยแท้ - สร้อยคอ (0) พลอยแท้ - พลอยร่วง (1) เงินแท้ 925 - สร้อยคอ (0) เงินแท้ 925 - ต่างหู (0) เงินแท้ 925 - แหวน (0) เงินแท้ 925 - กรอบพระ (0) งานอะไล่ทองไมครอน (0) ขายแล้ว (11)

รายการสินค้าทั้งหมด

Login Formสินค้าในตะกร้า
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

การเจียรนัย (Cut) เพชร

การเจียรนัย (Cut)

Diamond 4 C 01 cut

ฝีมือการเจียรนัยเป็นจุดที่สร้างความ แตกต่างที่สำคัญที่สุดในราคาของเพชรแต่ละเม็ด ฝีมือในการเจียรนัยก็คือฝีมือการสร้างขนาดสัดส่วนของเพชร ฝีมือเจียรนัยที่ดีจะทำให้เพชรเม็ดนั้นมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 • เพชรมีประกายสวยงามThe diamond’s brilliance and beauty
 • เพชรสะท้อนแสงได้ดี
 • เพชรมีสัดส่วนที่มารตฐานกำหนด มีขนาดที่สมมารตและผิวเรียบไร้รอยขัด

การเจียรนัยที่ดีจะทำให้เพชรมีประกาย และมี “ไฟ” หากเพชรเม็ดใดเจียรนัยไม่ดีก็จะมีประกายหมองไม่มีชีวิตชีวา แม้ว่าที่เพชรเม็ดดังกล่าวอาจจัดอยู่ในเกรดสีที่ดี และความสะอาดอยู่ในเกรดที่สูงก็ตาม

A well-cut การเจียรนัยคือวิธีการวัดโดยยึดบน “หลักการเดินทางของแสง” เมื่อแสงเดินทางเข้าภายในเพชรเม็ดนั้นแล้วจะสะท้อนออกมาที่ผิวบนหน้าบนสุด การเจียรนัยเป็นฝีมือมนุษย์ “man-made” ซึ่งเป็น C หนึ่งใน 4C’s.

นักอัญมณีศาสตร์ให้ความสำคัญของการ เจียรนัยเป็นแฟคเตอร์ที่สำคัญสูงสุดที่จะเป็นตัวกำนหดความสุกใสของเพชรแต่ ละเม็ด อย่าไปสับสนระหว่างคำว่า “การเจียรนัย” กับคำว่า “รูปทรง”

 • การเจียรนัยเป็นการอ้างอิงถึงการออกแบบตัดแต่งสัดส่วนของเพชรเม็ดนั้นได้ดีเพียงใด?
 • ส่วนรูปทรงเป็นการบอกรูปทรงภายนอกของเพชรเม็ดดังกล่าวว่ามีรูปทรงอย่างไร?

ในแง่อุดมคติแล้วการเจียรนัยสัดส่วนของ เพชรแต่ละเม็ดจะต้องได้ตามสูตรคำนวณทางวิทยาศาตร์เพื่อให้เพชรเม็ดนั้นส่อง ประกายได้สดใสสูงสุด ในเพชรเม็ดนั้นๆ เมื่อแสงวิ่งเข้าทางด้านบนจะสะท้อนกลับภายในเพชรเม็ดดังกล่าวออกมาเป็นหลาย ลำแสง แล้วสะท้อนกลับออกมาที่ผิวบนของเพชรเม็ดนั้นก่อให้เกิดความแวววาว

Diamond 4 C 02 proportion

หากเพชรเม็ดใดเจียรนัยที่ลึกเกินไป หรือ ตื้นเกินไป จนเป็นเหตุให้แสงทลุลงด้านล่างของเพชรเม็ดนั้น ผลย่อมทำให้เพชรเม็ดดังกล่าวลดความแวววาวลง และย่อมทำให้ราคาของเพชรเม็ดดังกล่าวราคาดิ่งเหว

สัดส่วนที่สำคัญคืออัตราส่วนระหว่าง ความลึกของเพชรเม็ดนั้นกับความกว้างของเพชรเม็ดดังกล่าว อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ 58.5% อย่างไรก็ตามความเบี่ยงเบนเล็กน้อยก็เป็นที่ยอมรับได้ สำหรับสัดส่วนระหว่างความสูงของcrown กับความสูงของ pavilion ก็มีความสำคัญเช่นกัน

โปรดพึงระลึกเสมอว่าอัตราส่วนที่ดีที่ สุดที่ว่านี้จะใช้กับเฉพาะเพชรรูปทรง “เม็ดกลมเหลี่ยมเกษร” เท่านั้น ในกรณีเพชรที่มีรูปทรงเป็น Fancy shape นักอัญมณีศาสตร์ยังไม่มีข้อสรุปว่าสัดส่วนที่ดีทีสุดนั้นควรเป็นอย่างไร? ดังนั้นจึงยังไม่มี “สัดส่วน” ที่เป็นอุดมคติให้อ้างอิง

ยังมีสัดส่วนอื่นอีกที่นำมาเป็นตัวกำนดราคาของเพชรได้แก่

 • ความยาวของ pavilion facets
 • “ขนาด” และ “รูปทรง” ของ crown facets
 • ขนาดของ table และ culet การขัดและการเจียรนัยให้ได้ขนาดที่สมมารต (Polish and Symmetry) ขนาดที่สมมารต (Symmetry)
 • เชื่อกันว่าการที่เจียรนัยเพชรให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องจะทำให้เพชรเม็ดนั้นส่องปรกายสดใสได้ทวีคูณ
 • ยิ่งเป็นเพชรที่มีเกรดความสะอาดสูง (high clarity grade) การเจียรนัยเพชรให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องก็ยิ่งกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่าง ยิ่งยวดมาขึ้นเท่านั้น การขัดผิวเพชรเมื่อเจียรนัยแล้วเสร็จ (Polishing)
 • เป็นการขัดผิวขั้นสุดท้ายให้เพชรเพชรที่ผ่านการเจียรนัย
 • การขัดผิวเพชรเมื่อเจียรนัยแล้วเสร็จเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้เพชรมีความสุกใสแวววาว

การขัดผิวเพชรเมื่อเจียรนัยแล้วเสร็จ เป็นการสร้างความมั่นใจว่าแสงจะวิ่งผ่าบผิวของเพชรโดยไม่มีอสิ่งกีดขวาง การขัดผิวที่ด้อบฝีมือจะทำให้ลดทอนความสุกใสแวววาวของเพชร เนื่องจากอาจมีเส้นขีดข่วนที่เกิดจากการเจียรนัยหลงเหลืออยู่บนผิวหน้าของ เพชรทำให้ลดปริมาณของแสงที่จะใหลผ่านเข้าไปด้านในของเพชร

การจัดอันดับการเจียรนัย (Rating of the Cut)

สถาบันอัญมณีแห่งสหรัฐอเมริกา (The Gemology Institute of America “GIA”) ผู้ซึ่งมีอำนาจในการออกหนังสือรับรองเพชร ได้จัดอันดับการเจียรนัยเพชรไว้ดังนี้ Excellent, Very Good, Good, Fair, or Poor.

พื้นฐานที่ใช้ในการจัดเกรดการเจียรนัยเพชร (The GIA determines cut grades on the basis of: )

 • ความสุกใส Brightness, ไฟFire, and การเป็นประกาย (Scintillation)
 • สัดส่วนการเจียรนัย (Weight Ratio) และ ความคงทน (Durability )
 • การขัดผิว (Polish) และ ความสมมารต (Symmetry) อะไรคือการเจียรนัยที่ดีที่สุด (What is the best cut grade)
 • ถ้าคุณมองหาเพชรรูปทรงกลมเหลี่ยมเกษร “ที่จะเข้าข่ายมารตฐานที่สุด” ของอัญมณีศาสตร์ ให้หาแหล่งที่สามารถเจียรนัยได้สัดส่วนที่มารตฐานกำหนดมากที่สุด อีกทั้งต้องดูการขัดผิวและการเจียรนัยที่ได้ขนาดที่สมมารต หาก คุณกำลังมองหาเพชรรูปทรง Signature Fancy Cut ที่มีการเจียรนัยอยู่นเกรด ‘excellent’ หรือ ‘very good’ ก็จงอย่าลืมตรวจดูผิวที่ขัดและความสมมารตของรูปทรงด้วย
 • ถ้าคุณมองหาเพชรรูปทรงกลมเหลี่ยมเก ษรที่ให้คุณค่าสมราคาเงินที่คุณจ่ายไปเป็นที่สุด ขอให้เลือกเพชรที่เจียรนัยที่อยู่ในเกรด ‘good’ หรือ ‘very good’, และขณะเดียวกันให้ตรวจดูการขัดผิว polish และรูปทรงต้องได้สมมารต symmetry ที่อยู่ในเกรด ‘very good’ หรือ ‘good’ด้วย
 • ถ้าเพชรที่ท่านต้องการเลือก เป็นเพชรที่เจียรนัยอยู่ในเกรดอุดมคติหรือ very-good cut ขณะเดียวกันการขัดผิว(polish) และรูปทรงที่เจียรนัยได้สมมารต (symmetry) ที่อยู่ในเกรด very good หรือ good เราแนะนำว่าคุณควรมองหาเพชรเม็ดที่มีสี (color) อยู่ในเกรด G or H และมีความสะอาด (clarity) อยู่ในเกรด SI1 หรือ SI2