ความสะอาดของเพชร (Clarity)

สินค้า

Diamond - แหวนเพชร (60) Diamond - ต่างหูเพชร (13) Diamond - ข้อมือเพชร กำไลเพชร (0) Diamond - สร้อยคอเพชร (0) Diamond - เพชรร่วง (0) ไข่มุก Southsea - สร้อยคอ (3) ไข่มุก Southsea - ต่างหู (1) ไข่มุก Southsea - แหวน (4) ไข่มุก Southsea - ข้อมือ (0) ไข่มุก Southsea - ครบชุด (0) ไข่มุก Southsea - เม็ดร่วง (0) ไข่มุก Akoya - สร้อยคอ (0) ไข่มุก Akoya - ต่างหู (0) ไข่มุก Akoya - แหวน (23) ไข่มุก Akoya - ข้อมือ (0) ไข่มุก Akoya - ครบชุด (0) ไข่มุก Akoya - เม็ดร่วง (0) ไข่มุก อันดามัน - สร้อยคอ (17) ไข่มุก อันดามัน - ต่างหู (30) ไข่มุก อันดามัน - แหวน (0) ไข่มุก อันดามัน - ข้อมือ (0) ไข่มุก อันดามัน - จี้ (11) ไข่มุก อันดามัน - ครบชุด (7) ไข่มุก อันดามัน - เม็ดร่วง (0) พลอยแท้ - แหวน (0) พลอยแท้ - ต่างหู (0) พลอยแท้ - ข้อมือ กำไล (0) พลอยแท้ - สร้อยคอ (0) พลอยแท้ - พลอยร่วง (1) เงินแท้ 925 - สร้อยคอ (0) เงินแท้ 925 - ต่างหู (0) เงินแท้ 925 - แหวน (0) เงินแท้ 925 - กรอบพระ (0) งานอะไล่ทองไมครอน (0) ขายแล้ว (11)

รายการสินค้าทั้งหมด

Login Formสินค้าในตะกร้า
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

ความสะอาดของเพชร (Clarity)

ความสะอาดของเพชร (Clarity)

Diamond 4 C 06 telescopic

ความสะอาดของเพชรเป็นมารตวัดว่าเพชรมีสิ่งปนเปื้อนหรือมลทินในเนื้อเพชร

Clarity is a measure of the cleanliness or purity of a diamond.

มารตวัดความสะอาดของเพชรจะกล่าวถึง (Clarity defines):

• จะให้คำจำกัดความของความบริสุทธิ์ของผิวเพชร

• จะเป็นมารตวัดถึงความสามารถของเพชรเม็ดดังดล่าวที่จะให้แสงผ่านเข้าไปใน เนื้อเพชรโดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางหรือการดูดซึมของแสงมากน้อยเพียงใด

• เป็นมารตวัดคุณค่าและราคาของเพชรเม็ดนั้น Flaws in diamonds are of two types: สิ่งปนเปื้อนหรือมลทินขิงเพชร (Inclusions) คือ

• เพชรในธรรมชาติที่จะมีสิ่งปนเปื้อนหรือมลทิน โดยปติจะไม่บริสุทธิ์

• จะเป็นจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมีมาพร้อมๆกับการเกิดขึ้นในธรรมชาติของเพชร มีขนาดเล็กมากไม่สามารถดูด้วยตาเปล่า

• ลักษณะปนเปื้อนหรือมลทินในเนื้อเพชรจะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละเม็ดจึงสะเหมือนรอยนิ้วมือประจำตัวของเพชรเม็ดนั้นๆ

• สิ่งปนเปื้อนหรือมลทินดังกล่าวบางครั้งจะมีสีขาว สีดำ หรืออาจไม่มีสี แต่ก็มีที่สิ่งที่ปนเปื้อนหรือมลทินดังกล่าวจะมีสีแดง หรือสีเขียว

ในแง่ของคำจำกัดความแล้วสิ่งปนเปื้อน หรือมลทินของเพชร (Inclusions) จะไม่หมายถึงรอยขีดข่วนที่เกิดบนผิวเพชร แต่มันเป็นสะเหมือนหนึ่งคือรอยนิ้วมือ (fingerprints) หรือรอยปานดำ (akin to birthmarks) ที่เกิดมาพร้อมๆกับการเกิดของเพชร และแต่ละเม็ดก็มีเป็นรูปแบบที่เป็นเฉพาะไม่เหมือนกันเลย หากเกิดการสูญหาย การบ่งชี้แยกแยะดพชรแต่ละเม็ดได้โดยใช้สิ่งปนเปื้อนหรือมลทินขิงเพชร (Inclusions) เป็นตัวชี้

การจัดลำดับความสะอาดของเพชร (diamond’s clarity rating) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ขนาดกำลังขยาย 10 เท่าส่องหา

1. การนับจำนวน (number)

2. ขนาดแผล (size) ของสิ่งปนเปื้อนหรือมลทินของเพชร

3. ชนิด (type) สิ่งปนเปื้อนหรือมลทินของเพชร และ

4. ตำแหน่ง location of inclusions ของสิ่งปนเปื้อนหรือมลทินของเพชร

สถาบัยอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา GIA เป็นผู้มีอำนาจในการออกใบรับรองเพชร ได้สร้างมารตฐานการวัดถึงระดับเกรดของความสะอาดของเพชร อย่างไรก็ตามเราพึงตระหนักว่า

  • เพชรจะมีความสวยงามและมีเสน่ห์ชวนหลงใหลโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้ว แม้จะไม่สะอาดผุดผ่องจนถึงขั้นไร้มลทิน
  • เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เพชรที่มีการซื้อขายในปัจจุบันจะมีร่องรอยการขีดข่วนจะอยู่ภายในหรือภายนอกบ้างไม่มากก็น้อย
  • เพชรเที่ไม่มีร่องรอยมลทินเลยนั้นมีเพียง 1 % ของเพชรที่มีอยู่ในโลกเท่านั้น

มลทินหรือสิ่งปนเปื้อนบางชนิดมีผลกระทบ ต่อคุณสมบัติความสะอาดของเพชร เช่นทำให้ความสุกใสแวววาวด้อยลง สาเหตุเพราะมลทินดังกล่าวไปบดบังทิศทางการสะท้อนของแสง นอกจากนี้ยังทำให้มูลค่าของเพชรเม็ดดังกล่าวด้อยค่าลง แต่เราก็อย่ากังวลเรื่องสิ่งปนเปื้อนหรือมลทินจนมากเกินไป ตราบใดที่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่ง (strength) หรือทำให้ความสวยงามของเพชร (seriously impact its appearance) เมื่อดูจากภายนอกให้ด้อยลง

สำหรับเพชรที่มีความสะอาดอยู่ในเกรด VVS และ VS เป็นเพชรที่สมควรเลือกซื้อเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตามเพชรที่อยู่ใน เกรด (S1, S2, and I1),หากดูด้วยตาเปล่าแล้วยังไม่พบหรือเห็นสิ่งปนเปื้อนและเพชรยังดูมีความ สวยงามแล้ว ก็น่าจะซื้อไว้ เพราะหากดูด้วยตาเปล่าเพชรเกรดนี้กับเพชรเม็ดอื่นที่มีเกรดสูงกว่าก็ยากที่ จะแยกความแตกต่างกันได้

การจัดเกรดเรื่องความสะอาดของ GIA สามารถที่จะตีความคำจำกัดความของแต่ละเกรดดังนี้ (The GIA grading of clarity of diamonds translates as follows:)

Diamond 4 C 07 clarity grade

FL: Completely flawless ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆ

IF: Internally flawless;  ไม่มีร่องรอยขีดข่วนภายในส่วนภายนอกมีรอยข่วนจางๆสามารถขัดให้หมดไปได้

VVS1 – VVS2: Only an expert can detect flaws with a 10X microscope. . เพชรเกรดนี้มีตำหนิที่เล็กมากๆ ต้องใช้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญและต้องใช้กล้องขยาย 10 เท่าตรวจดูจึงพบได้ ในกรณีที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญส่องดูจากด้านบนแล้วตรวจพบก็จะให้เกรด VVS2 แต่ถ้าส่องดูเห็นได้จากด้านล่างก็จะให้อยู่ในเกรด  อย่างไรก็ตามกรณีให้เกรด VVS1 จะต้องไม่มีมลทินที่เป็นสีดำ อีกทั้งต้องไม่เป็นตำหนิที่ทำให้มูลค่าด้อยลง หรืออยู่ในประเภทมลทินสีดำ

VS1 – VS2: You can see flaws with a 10X microscope, but it is not obvious (takes more than about 10 seconds to identify the flaw) เพชรเกรดนี้มีตำหนิที่เล็กมากที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าใช้กล้อง ขยายขนาด 10 เท่าตรวจดูจึงสามารถตรวจพบ

SI1 – SI2: You can see flaws readily with a 10X microscope ตำหนิสามารถตรวจพบได้โดยการดูผ่านกล้องขยาย 10 เท่า

I1 – I3: Eminently avoidable. ตำหนิสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยง

ริ้วรอยขีดข่วน (Blemishes) รอยขีดข่วนเป็นตำหนิบนผิวด้านนอกของเพชร มีรอยขีดข่วนบางๆเช่นเป็นรอยทิ่มบางๆ nicks รอยหลุมเล็กๆ หรือเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กมากๆที่สามารถขัดออกได้ เป็นรอยที่เกิดขึ้นระหว่างการเจียรนัย และการขัดผิว ขึ้นอยู่ว่าจุดตำหนินี้เกิด ณ บริเวณใด อย่างไรก็ตามริ้วรอยดังกล่าวสามารถขัดให้หมดไปได้ หากรอยลึกก็สามารถใช้การเจียรนัยออกได้เพราะเกิดที่ผิวด้านนอก ริ้วรอยขีดข่วนเหล่านี้อาจมีผลทำให้ราคาตกลงบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อย เพราะริ้วรอยขีดข่วนเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความงามของเพชรน้อยมากหรือแทบไม่ มีผลกระทบเลยก็ว่าได้