Posted on Leave a comment

การหุงพลอย คืออะไร

การหุงพลอยหรือการเผาพลอย การอบความร้อน เป็นกรรมวิธีการเพิ่มมูลค่าให้อัญมณีด้วยการใช้ความร้อน ด้วยวิธีธรรมชาติปราศจากสารเคมี(การเผาเก่า) วิธีการนี้นิยมใช้กับพลอยตระกูลคอรันดัมได้แก่ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม เขียวส่อง และพลอยเนื้ออ่อนชนิดต่างๆ การหุงพลอยจะช่วยทำให้ได้พลอยที่มีสีตรงกับคุณสมบัติของพลอยที่ดี ซึ่งอาจมีสีเข้มขึ้นหรือจางลงจากสีเดิมหรืออาจช่วยกระจายสีให้ดูกลมกลืนสม่ำเสมอทั่วทั้งเม็ดพลอยอีกทั้งยังทำให้พลอยใสสะอาดขึ้น ทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพตำหนิในเนื้อพลอย ให้ลดน้อยลงทำให้พลอยมีคุณภาพดีขึ้น

ดังนั้นการหุงพลอยจึงเป็นกรรมวิธีที่ทำให้พลอยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและได้รับการยอมรับในตลาด อัญมณีทั่วโลกโดยไม่ถือว่าเป็นการทำเทียมหรือขายของปลอมให้แก่ผู้ซื้อ เพราะเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วในเนื้อพลอยธรรมชาติให้มีคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

หวังว่าโพสนี้น่าจะให้ประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับ..อย่าลืมกด Like กด แชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้าง Post มีประโยชน์ต่อไปนะครับ

Posted on Leave a comment

พลอยนพเก้า มีอะไรบ้าง?

พลอยนพเก้าหรือพลอยนพรัตน์ อัญมณีสิริมงคล 9 ชนิด

“เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารสีหมกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย์”

1. เพชร (Diamond)

2. ทับทิม (Ruby) “มณีแดง”

3. มรกต (Emerald)“เขียวใสแสงมรกต”

4. บุษราคัม (Yellow Sapphire)

5. โกเมน (Garnet)

6. ไพลินหรือนิลกาฬ (Blue Sapphire)

7. มุกดาหาร (Moonstone)

8. เพทาย (Zircon)

9. ไพฑูรย์หรือตาแมว (Chrysoberyl Cat Eye)

หวังว่าโพสนี้น่าจะให้ประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับ..อย่าลืมกด Like กด แชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้าง Post มีประโยชน์ต่อไปนะครับ

Posted on 1 Comment

พลอยเผาใหม่ คืออะไร?

การเผาใหม่ หมายถึงการเผาพลอยสองประเภท ประเภทแรก การเผาโดยใส่สารเบอริลเลียม มักทำในพลอยแซปไฟร์ เช่น บุษราคัม เขียวส่อง แซปไฟร์สีส้มอมชมพูหรือพัดพารัดชา พลอยทับทิมและแซปไฟร์จากเมืองซองเจีย เป็นต้น สารเบอริลเลียมเป็นสารไม่มีสี แต่เบอริลเลียมจะไปทำปฏิกิริยากับธาตุที่มีอยู่ภายในพลอย ทำให้พลอยสีสวยขึ้นและสีก็คงทนถาวร ประเภทที่ 2 คือ การเผาแบบใส่แก้วตะกั่ว พลอยที่นำมาเผาวิธีนี้มักจะมีรอยแตกร้าวมาก การใส่แก้วตะกั่วลงไปก็เพื่อประสานรอยแตกให้เรียบเนียนขึ้น เนื้อสารเคมีที่เข้าไปอุดในรอยแตก มีความใสใกล้เคียงหรือมากกว่าเนื้อพลอย ทำให้มองไม่เห็นรอยแตกในเนื้อพลอย แต่สารเคมีพวกนี้มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมไม่ดีนัก เมื่อใช้ไปนานๆ พลอยจะหมองหรือเกิดด้านที่ผิวได้ง่าย การเผาวิธีนี้พบมากในพลอยทับทิมอาฟริกา เป็นที่คาดได้ว่า การเผาใหม่ หรือ การเผาแบบใส่แก้วตะกั่วนี้ น่าจะทำให้มีตะกั่วตกค้างในพลอยทับทิม ในปริมาณที่สูง เพื่อตรวจสอบในเรื่องนี้ หน่วยวิจัยฟิสิกส์ของลำไอออนและการประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคแทนเดมที่มีระบบวิเคราะห์วัสดุด้วยลำไอออนเต็มรูปแบบ ได้ทดลองใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบไม่ทำลาย ได้แก่ เทคนิค PIXE (Particle Induced X-rays Emission) ตรวจวัดปริมาณตะกั่วที่เจือปนอยู่ในพลอยทับทิมที่มีขายในท้องตลาด โดยได้สุ่มตรวจในพลอยทับทิมจำนวนรวมประมาณ 100 ตัวอย่าง เทคนิค PIXE เป็นเทคนิคที่ใช้อนุภาคโปรตรอนพลังงาน 2 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ ยิงไปที่วัสดุที่ต้องการตรวจสอบ โปรตรอนจะเหนี่ยวนำให้ธาตุองค์ประกอบของวัสดุ ปลดปล่อยรังสีเอกซเรย์เฉพาะตัว (Characteristic X-rays) ออกมา

หวังว่าโพสนี้น่าจะให้ประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับ..อย่าลืมกด Like กด แชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้าง Post มีประโยชน์ต่อไปนะครับ