Posted on Leave a comment

การหุงพลอย คืออะไร

การหุงพลอยหรือการเผาพลอย การอบความร้อน เป็นกรรมวิธีการเพิ่มมูลค่าให้อัญมณีด้วยการใช้ความร้อน ด้วยวิธีธรรมชาติปราศจากสารเคมี(การเผาเก่า) วิธีการนี้นิยมใช้กับพลอยตระกูลคอรันดัมได้แก่ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม เขียวส่อง และพลอยเนื้ออ่อนชนิดต่างๆ การหุงพลอยจะช่วยทำให้ได้พลอยที่มีสีตรงกับคุณสมบัติของพลอยที่ดี ซึ่งอาจมีสีเข้มขึ้นหรือจางลงจากสีเดิมหรืออาจช่วยกระจายสีให้ดูกลมกลืนสม่ำเสมอทั่วทั้งเม็ดพลอยอีกทั้งยังทำให้พลอยใสสะอาดขึ้น ทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพตำหนิในเนื้อพลอย ให้ลดน้อยลงทำให้พลอยมีคุณภาพดีขึ้น

ดังนั้นการหุงพลอยจึงเป็นกรรมวิธีที่ทำให้พลอยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและได้รับการยอมรับในตลาด อัญมณีทั่วโลกโดยไม่ถือว่าเป็นการทำเทียมหรือขายของปลอมให้แก่ผู้ซื้อ เพราะเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วในเนื้อพลอยธรรมชาติให้มีคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

หวังว่าโพสนี้น่าจะให้ประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับ..อย่าลืมกด Like กด แชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้าง Post มีประโยชน์ต่อไปนะครับ

Posted on Leave a comment

พลอยนพเก้า มีอะไรบ้าง?

พลอยนพเก้าหรือพลอยนพรัตน์ อัญมณีสิริมงคล 9 ชนิด

“เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารสีหมกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย์”

1. เพชร (Diamond)

2. ทับทิม (Ruby) “มณีแดง”

3. มรกต (Emerald)“เขียวใสแสงมรกต”

4. บุษราคัม (Yellow Sapphire)

5. โกเมน (Garnet)

6. ไพลินหรือนิลกาฬ (Blue Sapphire)

7. มุกดาหาร (Moonstone)

8. เพทาย (Zircon)

9. ไพฑูรย์หรือตาแมว (Chrysoberyl Cat Eye)

หวังว่าโพสนี้น่าจะให้ประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับ..อย่าลืมกด Like กด แชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้าง Post มีประโยชน์ต่อไปนะครับ